Beräkning av belåningsgraden (eng. loan-to-value) enligt definition av Svenska emittenter av säkerställda obligationer www.ascb.se