Historiskt så har Swedbank emitterat bostadsobligationer genom sitt helägda dotterbolag Swedbank Hypotek AB som även fungerade som koncernens hypoteksinstitut för den svenska bostadsmarknaden. Idag är Swedbank Hypotek AB koncernens emittent av säkerställda obligationer som är koncernens främsta källa för kapitalmarknadsfinansiering.

Swedbank Hypoteks rating avseende säkerställda obligationer är AAA/Aaa från Standard & Poor's och Moody's