Hoppa till textinnehållet

Kortfristig upplåning

Utestående volym av kortfristig upplåning

Q3, 2019

Program Utestående volym Nominella belopp, SEKm
Swedbank AB
Domestika CP 500
Europeiska CP/CD 53 861
USCP/Yankee CD 109 702
  varav: ursprunglig löptid > 1 år  12 510