Hoppa till textinnehållet

Kortfristig upplåning

Utestående volym av kortfristig upplåning

Q2, 2020

Program Utestående volym Nominella belopp, SEKm
Swedbank AB
Domestika CP 0
Europeiska CP/CD 25 452
USCP/Yankee CD 159 739
  varav: ursprunglig löptid > 1 år  6 493