Hoppa till textinnehållet

Kortfristig upplåning

Utestående volym av kortfristig upplåning

Q4, 2020

Program Utestående volym Nominella belopp, SEKm
Swedbank AB
Domestika CP 0
Europeiska CP/CD 55 159
USCP/Yankee CD 72 050
  varav: ursprunglig löptid > 1 år  1 229
Total 127 209