Hoppa till textinnehållet

Kortfristig upplåning

Utestående volym av kortfristig upplåning

Q2, 2019

Program Utestående volym Nominella belopp, SEK
Swedbank AB
Domestika CP 0
Europeiska CP/CD 56 355
USCP 63 907
Yankee CD 64 257
Finska CD 0
Swedbank Hypotek AB  
Domestika CP 0
Total, Koncernen 184 519