Mot bakgrund av bankens robusta intjäningsförmåga och låga risk, i kombination med att kreditefterfrågan bedöms vara begränsad, är Swedbanks utdelningspolicy att dela ut 75 procent av årets resultat till aktieägarna.