Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Consensus 2021-02-23

Estimates (SEKm) 2021 Q1 2021 2022 2023
  Average

Median

Average

Median

Average

Median

Average

Median

Net interest income / Räntenetto 6 586 6 586 26 713 26 763 27 231 27 358 27 952 28 152
Net commission income / Provisionsnetto 3 279 3 288 13 375 13 287 13 794 13 779 14 241 14 278
Net gains/losses on financial items / Nettoresultat finansiella poster 567 610 2 434 2 401 2 464 2 413 2 536 2 471
Other income / Övriga intäkter 835 846 3 447 3 437 3 536 3 536 3 607 3 624
Total income / Summa intäkter 11 267 11 277 45 970 45 942 47 025 47 027 48 336 48 702
Total Expenses / Summa kostnader  -5 143 -5 133 -20 943
-20 990 -20 946 -20 970 -20 782 -20 827
of which / varav:  

Staff costs / Personalkostnader

-3 015 -3 032 -12 118 -12 153 -12 189 -12  203 -12 230 -12 362
Profit before loan losses / Resultat före kreditförluster 6 124 6 129 25 026 24 981 26 080 26 180 27 555 27 918
Loan losses / Kreditförluster -590 -620 -2 478 -2 588 -2 034 -2 120 -1 982 -2 060
Operating profit / Rörelseresultat 5 534 5 508 22 547 22 410 24 045 23 912 25 573 25 828
Tax expense / Skatt -1 134 -1 129 -4 637 -4 623 -4 940 -4 930 -5 236 -5 200
Net attributable profit (loss) / Periodens resultat 4 400 4 389 17 910 17 775 19 105 19 056 20 336 20 480
EPS (SEK) / Resultat per aktie (kr) 4.34 3.97 16.00 16.01 17.03 17.00 18.10 18.30
DPS Common (SEK) / Utdelning per A-aktie (kr) - - 10.96 8.50 9.42 8.60 9.84 9.35
Return on Equity (%) / Räntabilitet på eget kapital (%) 11.7 11.8 11.4 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6
Common Equity Tier 1 ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 17.7 17.7 18.2 18.3 18.7 18.8 19.4 19.6

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Autonomous, Bank of America, Barclays, Berenberg, Carnegie, Citi, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Exane BNP, Goldman Sachs, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, SEB, Société General, UBS


Fotnot:
För att öka jämförbarheten har antaganden om eventuella ytterligare bötesbelopp exkluderats i sammanställningen