Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrappport.

Consensus 2020-02-14

Estimates (SEKm) 2020 Q1 2020 2021 2022
Net interest income/Räntenetto 6 511 26 422 26 834 27 250
Net commission income/Provisionsnetto 3 294 13 428 13 817 14 220
Net gains/losses on financial items/Nettoresultat finansiella poster 634 2 384 2 280 2 338
Other income/Övriga intäkter 802 3 417 3 488 3 414
Total income/Summa intäkter 11 251 45 542 46 302 47 209
Staff costs/Personalkostnader -2 810 -11 269 -11 447 -11 550
Total Expenses/Summa kostnader -5 046 -20 177 -20 021 -20 201
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 6 205 25 365 26 282 27 008
Loan losses/Kreditförluster -534 -1 830 -2 094 -2 336
Operating profit/ Rörelseresultat 5 669 23 516 24 176 24 660
Tax expense/Skatt -1 166 -4 874 -4 967 -5 097
Net attributable profit/Periodens resultat 4 500 18 629 19 195 19 549
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 4.02 16.63 17.14 17.45
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 8.36 8.72 9.47
Common Equity Tier 1 ratio/Kärnprimärkapitalrelation 17.0 17.7 18.4 19.0

Baserad på prognoser från följande analytiker:
Arctic Securities, Autonomous, Berenberg, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, DNB, Handelsbanken, JP Morgan, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, Société General, UBS


Fotnot: För att öka jämförbarheten har eventuella bötesbelopp exkluderats i sammanställningen