Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Consensus 2020-07-13

Estimates (SEKm) 2020 Q2 2020 2021 2022
  Average

Median

Average

Median

Average

Median

Average

Median

Net interest income / Räntenetto 6 670 6 695 26 815 26 847 27 165 27 154 27 612 27 594
Net commission income / Provisionsnetto 2 984 2 991 12 640 12 685 13 001 13 017 13 405 13 426
Net gains/losses on financial items / Nettoresultat finansiella poster 759 792 1 685 1 782 2 175 2 199 2 222 2 219
Other income / Övriga intäkter 788 787 3 018 3 016 3 254 3 268 3 313 3 316
Total income / Summa intäkter 11 202 11 201 44 158 44 237 45 594 45 659 46 552 46 610
Total Expenses / Summa kostnader  -5 257 -5 264 -25 484 -25 482 -20 764 -20 763 -20 663 -20 671
of which / varav:  

Staff costs / Personalkostnader

-2 852 -2 870 -11 543 -11 569 -11 658 -11 648 -11 779 -11 852

Administrative fine / Sanktionsavgift

- - -4 000 -4 000 - - - -
Profit before loan losses / Resultat före kreditförluster 5 945 5 966 18 674 18 763 24 830 24 857 25 889 25 720
Loan losses / Kreditförluster -1 560 -1 515 -6 010 -5 207 -3 284 -3 187 -2 478 -2 406
Operating profit / Rörelseresultat 4 382 4 585 12 654 13 598 21 535 21 598 23 400 23 126
Tax expense / Skatt -860 -929 -4 943 -3 326 -4 397 -4 415 -4 753 -4 671
Net attributable profit (loss) / Periodens resultat 3 520 3 666 9 416 10 094 17 131 17 100 18 640 18 538
EPS (SEK) / Resultat per aktie (kr) 3.14 3.27 8.60 9.10 15.28 15.32 16.63 16.58
DPS Common (SEK) / Utdelning per A-aktie (kr) - - 3.89 4.45 7.79 7.67 8.80 8.31
Return on Equity (%) / Räntabilitet på eget kapital (%) 9.6 10.2 7.3 7.4 11.4 11.4 11.6 11.5
Common Equity Tier 1 ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 16.2 16.2 16.8 16.9 17.4 17.4 18.0 18.0

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Autonomous, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Exane BNP, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, Société General, UBS


Fotnoter:

  • Bötesbeloppet på SEK 4 miljarder är icke skattemässigt avdragsgillt 
  • För att öka jämförbarheten har antaganden om ytterligare bötesbelopp exkluderats i sammanställningen