Hoppa till textinnehållet

Aktiestatistik

Aktiestatistik 2018 2017 2016
2015
2014
A-aktien
Högsta kurs*, kr 221,70 231,40 229,30 223,90 199,80
Lägsta kurs*, kr 177,15 194,20 150,80 177,20 165,70
Kurs den sista december*, kr 197,75 197,90 220,30 187,10 195,50
Genomsnittligt antal avslut per handelsdag* 6733 6090 5413 4869 4907
Genomsnittlig omsättning per handelsdag, mkr* 597 538 526 564 531
Totalt börsvärde den sista december, mdkr 221 220 245 207 215
ISIN-kod A-aktien: SE0000242455

* Omsättningsuppgifterna omfattar omsättningen på Stockholmsbörsen.

Källa NASDAQ OMX, www.nasdaqomxnordic.com

Data per aktie, kronor 2018 2017 2016
2015
2014
Resultat per aktie före utspädning
18,96 17,38 17,60 14,23 14,93
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet
    17,60 14,24 15,17
Resultat per aktie efter utspädning
18,89 17,30 17,50 14,13 14,81
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet
    17,50 14,14 15,05
Eget kapital per aktie
123,0 119,8 116,60 114,40 106,35
Kontantutdelning per stamaktie 14,20 13,00   10,70 11,35
P/E-tal 10,5 11,4 12,5 13,1 13,1
Börskurs/Eget kapital per aktie
1,61 1,65 1,89 1,64 1,84