Hoppa till textinnehållet

Aktiestatistik

Aktiestatistik 2019 2018 2017 2016
2015
A-aktien
Högsta kurs*, kr 214,80 221,70 231,40 229,30 223,90
Lägsta kurs*, kr 120,75 177,15 194,20 150,80 177,20
Kurs den sista december*, kr 139,45 197,75 197,90 220,30 187,10
Genomsnittligt antal avslut per handelsdag* 10 622 6 733 6 090 5 413 4 869
Genomsnittlig omsättning per handelsdag, mkr* 655 597 538 526 564
Totalt börsvärde den sista december, mdkr 156 221 220 245 207
ISIN-kod A-aktien: SE0000242455

* Omsättningsuppgifterna omfattar omsättningen på Stockholmsbörsen.

Källa NASDAQ OMX, www.nasdaqomxnordic.com

Data per aktie, kronor 2019 2018 2017 2016
2015
Resultat per aktie före utspädning
17,62 18,96 17,38 17,60 14,23
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet
17,62 18,96 17,38 17,60 14,24
Resultat per aktie efter utspädning
17,56 18,89 17,30 17,50 14,13
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet
17,56 18,89 17,30 17,50 14,14
Eget kapital per aktie
123,90 123,0 119,8 116,60 114,40
Kontantutdelning per stamaktie 4,35¹ 14,20 13,00 13,20 10,70
P/E-tal 7,9 10,5 11,4 12,5 13,1
Börskurs/Eget kapital per aktie
1,13 1,61 1,65 1,89 1,64

¹Styrelsens förslag.