Hoppa till textinnehållet

Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 30 april 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbankernas Ägareförening* 122 367 473 10.81
Folksam 79 388 173
7.01
Swedbank Robur fonder
55 682 691
4.92
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4.84
AMF Försäkring & Fonder
54 305 356
4.80
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 887 502
3.44
BlackRock 29 883 945 2.64
Vanguard 29 683 377 2.62
Norges Bank
27 542 258
2.43
Swedbank AB 18 376 101 1.62
10 största ägarna 510 936 176 45.14
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   363 361

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbankernas Ägareförening

Källor: Modular Finance AB, Euroclear

Arkiv

2019                      
Jan Feb Mar                  
2018                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2017                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2016                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2014                    
Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011                      
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2010                      
              Aug Sep Okt Nov Dec