Hoppa till textinnehållet

Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 december 2020.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 124 981 179 11,04
Folksam 79 630 549 7,03
Norges Bank
56 184 317 4,96
AMF Pension & Fonder 52 483 299
4,64
Alecta Pensionsförsäkring  51 565 268 4,56
Swedbank Robur Fonder 45 828 648
4,05
BlackRock 41 244 118 3,64
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 39 565 814 3,50
Vanguard 29 960 999
2,65
SEB Fonder 21 953 230 1,94
10 största ägarna 543 397 421 48,00
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   358 422

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbankernas Ägareförening

Källor: Modular Finance AB, Euroclear