Växthusgasutsläpp

– Minska Swedbanks direkta utsläpp av växthusgas med 60 procent till år 2030 jämfört med 2019.

Energiförbrukning

– Minska energiförbrukningen (värme och el) med 10% per kvadratmeter under 2017-2021. 

Avfall

– Reducera avfallet med 3% under 2020.

Vatten

– Under 2020, minska eller bibehålla samma vattenkonsumtion som under 2019.