Vi har representanter på Swedbanks kontor i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Shanghai, Sydafrika och USA.