• Stärker bolagets rykte
  • Konfirmerar hållbarhetsmålen
  • Möjliggöra positiv hållbar tillväxt
  • Flexibel finansieringsform

Så fungerar det

Gröna lån är en flexibel finansieringsform som syftar till att stödja en positiv klimatpåverkan och skapa långsiktigt solida och hållbara bolag. Gröna lån har en god flexibilitet i form av löptid, volym etcetera, där specifika villkor och krav baseras på respektive låntagare och underliggande syfte med finansieringen.

Swedbank har en stark position på den nordiska marknaden och som en emittent av Gröna obligationer har vi ett starkt incitament att finansiera våra kunders hållbarhetsmål. Genom att erbjuda Gröna lån kan Swedbank och våra kunder gemensamt skapa ett bättre och mera långsiktigt hållbart samhälle.

Kontakta oss

för mer information eller för att boka ett möte om hur er verksamhet kan främjas av gröna lån.