Hoppa till textinnehållet

Lån och syndikeringar

People in an office, talking, standing together.

Swedbank hanterar alla delar av låneprocessen för er som kund – från förfrågan till utbetalt lån. Vi hjälper våra kunder med allt från enkla bilaterala lån till komplexa strukturerade finansieringar som klubblån och syndikeringar. Vi har särskild expertis inom de sektorer som Stora företag & institutioner är specialiserat inom. Men vi arbetar också med mindre företag och organisationer.

Låneprocessen kan förenklat delas in i tre delar

Strukturering

Processen att ta fram en lånefinansiering, från idéstadiet till avtalssignering, kallas strukturering.

Syndikering

Syndikering är processen att sälja vidare ett lån så att flera aktörer går samman och agerar långivare.

Agentfunktionen

Agentfunktionen ansvarar för koordinering, hantering, sammanställning och uppföljning av dokumentation för bilaterala-, klubb- och syndikerade lån.