På senare år har marknaden för gröna obligationer vuxit snabbt – såväl i Norden som i övriga världen. Gröna obligationer skapar brett värde för företaget, investerare och samhället i stort. Swedbank har en särskild avdelning som är specialiserad på att rådge och stödja företag och organisationer som ska emittera gröna obligationer.

Gröna obligationer emitteras, precis som konventionella obligationer, av företag och organisationer för att låna upp på kreditmarknaden. Men till skillnad från konventionella obligationer öronmärks upplånat kapital för olika typer av miljöprojekt.

Gröna obligationer möjliggör därmed för företag att finansiera miljörätta investeringar, öka kännedomen om det egna hållbarhetsarbetet och stärka transparens och engagemang bland såväl interna som externa intressenter. För investerare ger gröna obligationer en möjlighet att bidra positivt till samhället genom att finansiera långsiktigt hållbara projekt.

De första gröna obligationerna emitterades av Världsbanken år 2008. Sedan dess har marknaden vuxit snabbt, såväl bland stater och överstatliga organisationer som på företagssidan.

I Swedbanks grupp för gröna upplåning finns expertis inom kredit- och kapitalmarknaderna såväl som inom hållbarhet. För att obligationer ska klassificeras som ”gröna” ska tilltänkt investering uppfylla ett antal kriterier. Swedbank samarbetar med flera oberoende institut som är specialiserade på att granska och klassificera gröna obligationer.