Swedbank Corporate Finance har lång och bred erfarenhet av att verka som finansiell rådgivare och projektledare vid både kapitalanskaffning (ECM – Equity Capital Market transactions) och genom hela förvärvsprocessen (M&A – Mergers & Acquisitions). Vi är en av de ledande aktörerna på den skandinaviska och baltiska marknaden. Vår enhet tillför värde för kunderna genom rådgivning och transaktionshantering och genom att driva det praktiska arbetet vid förvärv, avyttringar, fusioner och rekonstruktioner.


Swedbank Corporate Finance har bred erfarenhet av att hantera de processer som följer då bolag köps ut från börsen, och tar helhetsansvar då vi fungerar som projektledare för kapitalanskaffning vid emissioner och börsintroduktioner. Tillsammans med vår strategiska partner, Kepler Cheuvreux, kan vi ge våra kunder unik access till analys och investerare både i våra hemmamarknader och internationellt.