Hoppa till textinnehållet

Rådgivning och investment banking

Business people looking at chart on a laptop.

Vi har en fullskalig investmentbank med ett av Sveriges starkaste team på såväl aktie- som obligationssidan. Vi erbjuder rådgivning och projektledning vid alla typer av transaktioner, lån och ägarfrågor. Vi jobbar nära våra kunder och ger stöd genom marknadens cykler.

Läs mer om våra erbjudanden

Corporate Finance

Rådgivare vid kapitalanskaffning, börsintrodukter, private placements, emissioner och strukturaffärer.

Kapitalmarknaden

En av Skandinaviens ledande rådgivare, arrangörer och emissionsinstitut för obligationer och certifikat.

Förvärvsfinansiering

Bred kompetens inom komplexa finansieringslösningar i samband med förvärv och större projektfinansieringar

Lån och syndikeringar

Vi hanterar hela låneprocessen för våra företagskunder, vare sig det gäller enkla bilaterala lån eller komplexa strukturerade finansieringar som klubblån och syndikeringar.

Internationell närvaro