Genom ett nära samarbete med bankpartners över hela världen säkerställer vi att dokument hanteras säkert och effektivt. I arbetet optimerar vi riskavtäckning och väljer instrument utifrån faktiska behov. Det är inte bara handeln med fjärran tillväxtmarknader som behöver säkras, risker finns också inom OECD-området.

Vi har lokal handläggning i Stockholm, Göteborg och Shanghai med fastställda handläggningstider och rådgivning. Genom vårt webbaserad verktyg Trade Finance Online möjliggör vi smart och enkel hantering och uppföljning av remburser och dokumentinkasson.