Totalt förvarar vi värdepapper till ett värde av cirka 1 900 miljarder SEK. Vi erbjuder tillgång till drygt 100 marknader – där vi tar hand om settlement och clearing samt erbjuder effektiv hantering av bolagshändelser. Swedbank är förvaringsinstitut åt många fondbolag och var först i såväl Sverige som Baltikum med att erbjuda en komplett tjänst särskilt utvecklad för fondbolag.