Service i realtid

Swedbanks internetbank företag gör det enkelt att hantera konton i olika valutor och att administrera komplexa cash pools – oavsett vilken bank som är kontohållare. Internetbanken gör det också enkelt att göra inhemska och internationella betalningar samt överblicka transaktioner, placeringar och krediter – över lands- och bolagsgränser.

Valutatransaktioner, handel med terminer samt swappar kan göras i realtid via FX Trade. Swedbank är även ansluten till FX All. Betalningar och leveranser vid export och import säkras med Trade Finance Online.