Vi vill att företagen förstår och minimerar sina risker och proaktivt utvecklar sin affär. Våra förvaltare vill investera i företag vars värdepapper bedöms ha en framtida god utveckling. I analysarbetet inför investeringsbeslut ingår många faktorer, där hållbarhet är en faktor. Samarbetet mellan hållbarhetsspecialister och fondförvaltare kan ske på olika sätt beroende på typ av fond – aktiefond, räntefond, blandfond, indexnära fond eller fond-i-fonder.

Företagens risker och möjligheter på hållbarhetsområdet varierar också beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och geografiska närvaro. Vi fokuserar alltid på företag i branscher och regioner med förhöjda risker. Det kan vara företag inom oljeutvinning eller gruvbrytning eller företag verksamma i lågkostnadsländer eller i icke-demokratier.