Idag utesluter vi företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. Vi utesluter även företag som producerar kol till över 30 procent av sin omsättning och producenter av pornografiskt material.

Här kan du se lista över uteslutna företag