Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 30 september 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbanksgruppen* 123 023 333 10,87
Folksam 80 069 573 7,07
Swedbank Robur fonder
55 901 322
4,94
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4,84
AMF Försäkring & Fonder
52 430 095
4,63
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 912 282
3,44
Vanguard 30 537 716 2,70
BlackRock 29 298 272 2,59
Norges Bank
27 203 016
2,40
Första AP-fonden 15 223 672 1,34
10 största ägarna 507 418 581 44,82
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   369 644