Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 oktober 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbanksgruppen* 123 119 833 10,88
Folksam 80 099 442 7,08
Swedbank Robur fonder
55 837 214
4,93
Alecta Pensionsförsäkring 53 504 300
4,73
AMF Försäkring & Fonder
53 104 055
4,69
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 912 282
3,44
BlackRock 33 214 079 2,93
Vanguard 30 654 668 2,71
Norges Bank
28 328 033
2,50
Capital Group 19 296 225 1,70
10 största ägarna 516 070 303 45,59
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   368 583