Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 30 november 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbanksgruppen* 123 067 533 10,87
Folksam 80 099 442 7,08
Swedbank Robur fonder
55 837 214
4,93
AMF Försäkring & Fonder 52 610 371
4,65
Alecta Pensionsförsäkring 51 565 268
4,56
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 911 182
3,44
BlackRock 33 669 926 2,97
Norges Bank 31 786 393 2,81
Vanguard 30 716 181
2,71
Capital Group 19 296 225 1,70
10 största ägarna 517 559 735 45,72
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   367 523