Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 maj 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbankernas Ägareförening* 122 633 173 10.83
Folksam 79 458 365
7.02
Swedbank Robur fonder
55 778 515
4.93
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4.84
AMF Försäkring & Fonder
52 868 849
4.67
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 885 202
3.44
Vanguard 29 437 110 2.60
BlackRock 29 114 019 2.57
Norges Bank
24 312 024
2.15
Deutsche Asset & Wealth Management 21 985 480 1.94
10 största ägarna 509 292 037 44.99
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   364 699