Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källa: Modular Finance. 31 mars 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbankernas Ägareförening* 122 021 673 10.78
Folksam 78 924 432
6.97
Alecta Pensionsförsäkring
54 819 300
4.84
Swedbank Robur fonder
53 997 866
4.77
AMF Försäkring & Fonder
53 294 422
4.71
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 36 689 002
3.42
BlackRock 29 995 796 2.65
Vanguard 29 526 235 2.61
Norges Bank
26 241 408
2.32
Swedbank AB 18 376 101 1.62
10 största ägarna 505 886 446 44.69
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   339 821