Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 30 juni 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbankernas Ägareförening* 123 036 833 10.87
Folksam 79 458 365
7.02
Swedbank Robur fonder
56 166 322
4.96
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4.84
AMF Försäkring & Fonder
53 121 471
4.69
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 892 202
3.44
Vanguard 29 931 098 2.64
BlackRock 29 301 179 2.59
Norges Bank
24 312 024
2.15
Deutsche Asset & Wealth Management 21 981 953 1.94
10 största ägarna 511 020 747 45.14
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   366 458