Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 juli 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbankernas Ägareförening* 122 745 133 10.84
Folksam 80 065 851 7.07
Swedbank Robur fonder
56 166 322
4.96
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4.84
AMF Försäkring & Fonder
53 658 157
4.74
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 892 202
3.44
Vanguard 30 031 158 2.65
BlackRock 29 416 929 2.60
Norges Bank
24 962 994
2.21
Fidelity Investments (FMR) 15 251 132 1.35
10 största ägarna 506 009 178 44.70
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   368 630