Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källa: Modular Finance. 31 januari 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 119 929 929 10,59
Folksam 78 882 731
6,97
Alecta Pensionsförsäkring
55 019 300
4,86
Swedbank Robur fonder
54 481 919
4,81
AMF Försäkring & Fonder
49 685 810
4,39
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 317 232
3,38
BlackRock 30 089 072
2,66
Vanguard
29 317 592
2,59
SEB Fonder
23 220 399
2,05
Norges Bank 22 956 549
2,03
10 största ägarna 501 900 533
44,34
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   300 328