Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källa: Modular Finance. 28 februari 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbankernas Ägareförening* 121 205 430 10,71
Folksam 78 882 731
6,97
Alecta Pensionsförsäkring
54 819 300
4,84
Swedbank Robur fonder
53 081 849
4,69
AMF Försäkring & Fonder
50 301 676
4,44
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 349 432
3,39
BlackRock 29 510 257 2,61
Vanguard 29 395 490 2,60
Norges Bank
24 478 348
2,16
Fidelity Investments (FMR) 20 161 264
1,78
10 största ägarna 495 878 121
43,81
Totalt 1 132 005 772
 
Antal aktieägare   326 114