Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 december 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbanksgruppen* 123 344 833 10,90
Folksam 80 111 584 7,08
Swedbank Robur fonder
56 038 054
4,95
Alecta Pensionsförsäkring 51 565 268
4,55
AMF Försäkring & Fonder 50 348 011
4,45
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 910 562
3,44
BlackRock 33 665 701 2,97
Norges Bank 32 829 221 2,90
Vanguard 30 938 416
2,73
Capital Group 19 296 901 1,70
10 största ägarna 517 048 551 45,67
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   368 312