Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 augusti 2019.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav%
Sparbanksgruppen* 122 809 118 10,85
Folksam 80 065 382 7,07
Swedbank Robur fonder
55 901 322
4,96
Alecta Pensionsförsäkring 54 819 300
4,84
AMF Försäkring & Fonder
53 623 494
4,74
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 912 282
3,44
Vanguard 30 218 761 2,67
BlackRock 29 107 925 2,57
Norges Bank
26 093 178
2,31
Första AP-fonden 15 223 672 1,34
10 största ägarna 506 774 434 44,77
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   369 497