Swedbanks aktieägare

30 september 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 374 643 10,46
Folksam 78 806 209 6,96
AMF - Försäkring och Fonder 62 288 033 5,50
Alecta Pensionsförsäkring 55 019 300 4,86
Swedbank Robur fonder 53 525 492 4,73
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 293 442 3,38
Vanguard
28 129 997 2,48
BlackRock 28 056 587 2,48
SEB Fonder
26 030 675 2,30
Norges Bank 23 657 854 2,09
10 största ägarna 512 182 232 45,25
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   299 217

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB