Swedbanks aktieägare

31 oktober 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 660 951
10,48
Folksam 78 798 368
6,96
AMF - Försäkring och Fonder 61 795 355
5,46
Alecta Pensionsförsäkring 55 581 497
4,91
Swedbank Robur fonder 55 019 300
4,86
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 310 682
3,38
Vanguard
28 243 658
2,50
BlackRock 28 021 326
2,48
SEB Fonder
24 335 627
2,15
Norges Bank 23 657 854
2,09
10 största ägarna 512 424 618
45,27
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   301 005

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB