Swedbanks aktieägare

30 november 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 119 068 051
10,52
Folksam 78 802 255
6,96
AMF - Försäkring och Fonder 57 348 250
5,07
Swedbank Robur Fonder
55 581 727
4,91
Alecta Pensionsförsäkring
55 019 300
4,86
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 302 762
3,38
Vanguard
28 632 457
2,53
BlackRock 28 160 880
2,49
SEB Fonder
24 036 301
2,12
Norges Bank 23 662 957
2,09
10 största ägarna 508 614 940
44,93
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   299 910

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB