Swedbanks aktieägare

31 mars 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 145 411 10,44
Folksam 79 667 321 7,04
AMF - Försäkring och Fonder 62 642 045 5,53
Alecta Pensionsförsäkring 53 088 300 4,69
Swedbank Robur fonder 44 001 753 3,89
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 145 226 3,37
BlackRock 28 903 119 2,55
Vanguard 28 149 702 2,49
Norges Bank 23 945 010 2,12
SEB Fonder 20 094 699 1,78
10 största ägarna 496 782 586 43,89
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   306 906

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB