Swedbanks aktieägare

31 maj 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 197 448 10,44
Folksam 80 337 897 7,10
AMF - Försäkring och Fonder 65 785 973 5,81
Alecta Pensionsförsäkring 53 088 300 4,69
Swedbank Robur fonder 49 752 683 4,40
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 265 926 3,38
Vanguard
28 461 170 2,51
BlackRock
28 371 428 2,51
SEB Fonder
23 595 138 2,08
Norges Bank 23 143 622 2,04
10 största ägarna 508 999 630 44,96
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   304 438

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB