Swedbanks aktieägare

30 juni 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 247 098 10,45
Folksam 80 560 886 7,12
AMF - Försäkring och Fonder 66 211 761 5,85
Alecta Pensionsförsäkring 53 088 300 4,69
Swedbank Robur fonder 50 054 578 4,42
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 288 576 3,38
BlackRock
28 779 450 2,54
Vanguard 27 961 825 2,47
Norges Bank 24 822 230 2,19
SEB Fonder
21 556 566 1,90
10 största ägarna 509 571 270 45,01
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   303 000

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB