Swedbanks aktieägare

31 juli 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 214 818 10,44
Folksam 80 017 945 7,07
AMF - Försäkring och Fonder 65 443 389 5,78
Alecta Pensionsförsäkring 53 419 300 4,72
Swedbank Robur fonder 51 504 765 4,55
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 298 576 3,38
BlackRock
28 059 817 2,48
Vanguard 27 705 116 2,45
SEB Fonder
25 623 343 2,26
Norges Bank 21 972 160 1,94
10 största ägarna 510 259 229 45,08
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   302 388

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB