Swedbanks aktieägare

31 januari 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 117 155 770 10,35
Folksam 79 188 042 7,00
AMF - Försäkring och Fonder 62 671 526 5,54
Alecta Pensionsförsäkring 51 388 300 4,54
Swedbank Robur fonder 46 235 576 4,08
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 37 775 441 3,34
BlackRock 28 948 214 2,56
Vanguard 27 542 523 2,43
Norges Bank 24 496 130 2,16
SEB Fonder 19 205 858 1,70
10 största ägarna 494 587 380 43,69
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   303 957

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB