Swedbanks aktieägare

28 februari 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 117 643 211 10,39
Folksam 79 185 554 7,00
AMF - Försäkring och Fonder 62 651 156 5,53
Alecta Pensionsförsäkring 51 771 300 4,57
Swedbank Robur fonder 44 299 053 3,91
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 37 770 541 3,34
BlackRock 28 450 334 2,51
Vanguard 27 838 089 2,46
Norges Bank 24 240 754 2,14
SEB Fonder 19 937 733 1,76
10 största ägarna 493 787 725 43,62
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   305 792

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB