Swedbanks aktieägare

31 augusti 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 265 118 10,45
Folksam 79 892 420 7,06
AMF - Försäkring och Fonder 65 495 963 5,79
Alecta Pensionsförsäkring 55 019 300 4,86
Swedbank Robur fonder 52 318 232 4,62
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 291 616 3,38
BlackRock
27 936 184 2,47
Vanguard 27 834 955 2,46
SEB Fonder
25 391 521 2,24
Norges Bank 22 909 518 2,02
10 största ägarna 513 354 827 45,35
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   301 434

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB