Swedbanks aktieägare

30 april 2018

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 118 130 117 10,44
Folksam 79 984 848 7,04
AMF - Försäkring och Fonder 63 744 796 5,63
Alecta Pensionsförsäkring 53 088 300 4,69
Swedbank Robur fonder 46 475 814 4,11
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 38 165 926 3,37
BlackRock 28 660 359 2,53
Vanguard 28 461 170 2,51
Norges Bank 22 596 065 2,00
SEB Fonder 20 072 015 1,77
10 största ägarna 499 379 410 44,11
Totalt 1 132 005 772  
Antal aktieägare   306 168

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen

Källa: Modular Finance AB