Swedbanks aktieägare

30 september 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 975 491 9,54
Folksam 79 998 639 7,07
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 698 300 4,83
AMF - Försäkring och Fonder 52 187 564 4,61
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 724 636 4,04
Swedbank Robur fonder 45 188 710 3,99
SEB Investment Management 22 534 061 1,99
CBNY-NORGES BANK
21 501 324 1,90
JPM CHASE NA 21 298 124 1,88
SWEDBANK AB 18 376 101 1,62
10 största ägarna 469 483 950 41,47
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   298 217

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen