Swedbanks aktieägare

31 oktober 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 108 190 491 9,56
Folksam 79 998 490 7,07
AMF - Försäkring och Fonder 58 388 478 5,16
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 388 300 4,45
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 835 997 4,05
Swedbank Robur fonder 45 414 590 4,01
SEB Investment Management 22 263 855 1,97
CBNY-NORGES BANK
22 140 628 1,96
JPM CHASE NA 21 355 652 1,89
SWEDBANK AB 18 376 101 1,62
10 största ägarna 472 352 582 41,73
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   300 798

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen