Swedbanks aktieägare

30 november 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 116 384 641 10,28
Folksam 79 906 984 7,06
AMF - Försäkring och Fonder 62 656 315 5,53
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 388 300 4,45
Swedbank Robur fonder 46 129 617 4,08
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 37 731 196 3,33
CBNY-NORGES BANK
22 140 628 1,96
JPM CHASE NA 21 348 250 1,89
SEB Investment Management 20 444 347 1,81
SWEDBANK AB 18 376 101 1,62
10 största ägarna 475 506 379 42,01
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   302 975

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen