Swedbanks aktieägare

31 mars 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 106 985 261 9,45
Folksam 79 267 874 7,00
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 77 931 840 6,88
AMF - Försäkring och Fonder 50 089 300 4,43
Swedbank Robur Fonder 49 613 285 4,38
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 441 030 4,01
SEB Investment Management 18 834 641 3,99
JPM CHASE NA 18 783 592 1,66
SWEDBANK AB 18 337 088 1,66
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 15 554 174 1,62
10 största ägarna 510 446 115 45,09
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   301 048

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen