Swedbanks aktieägare

31 maj 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 196 091 9,47
Folksam 79 398 796 7,01
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 098 300 4,78
AMF - Försäkring och Fonder 49 946 327 4,41
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 273 306 4,00
Swedbank Robur fonder 44 475 659 3,93
JPM CHASE NA 20 506 668 1,81
SEB Investment Management 19 794 921 1,75
SWEDBANK AB 18 376 207 1,62
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 14 963 029 1,32
10 största ägarna 454 029 304 40,11
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   299 071

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se