Swedbanks aktieägare

30 juni 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 240 591 9,47
Folksam 79 371 743 7,01
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 698 300 4,83
AMF - Försäkring och Fonder 51 726 488 4,57
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 647 480 4,03
Swedbank Robur fonder 43 851 765 3,87
SEB Investment Management 21 525 864 1,90
JPM CHASE NA 20 638 284 1,82
CBNY-NORGES BANK 18 592 585 1,64
SWEDBANK AB 18 376 207 1,62
10 största ägarna 461 669 307 40,78
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   297 567

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se