Swedbanks aktieägare

31 juli 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 245 591 9,47
Folksam 80 021 599 7,07
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 698 300 4,83
AMF - Försäkring och Fonder 52 903 073 4,67
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 312 674 4,00
Swedbank Robur fonder 43 750 246 3,86
SEB Investment Management 21 435 255 1,89
JPM CHASE NA 20 739 228 1,83
CBNY-NORGES BANK 19 758 585 1,75
SWEDBANK AB 18 376 207 1,62
10 största ägarna 464 240 758 41,01
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   296 957

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se