Swedbanks aktieägare

31 januari 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 106 419 561 9,40
Folksam 104 842 227 9,26
Swedbank Robur Fonder 50 379 907 4,45
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 183 300 4,43
AMF - Försäkring och Fonder 46 283 234 4,09
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 650 391 3,94
JPM CHASE NA 23 074 173 2,04
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
STATE STREET BANK & TRUST COM 19 158 178 1,69
SEB Investment Management 18 167 315 1,60
10 största ägarna 484 432 188 42,79
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   296 891

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen