Swedbanks aktieägare

28 februari 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 106 416 961 9,40
Folksam 104 822 688 9,26
Swedbank Robur Fonder 50 168 964 4,43
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 098 300 4,43
AMF - Försäkring och Fonder 45 639 175 4,03
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 952 161 3,97
JPM CHASE NA 22 815 248 2,02
STATE STREET BANK & TRUST COM
20 805 414 1,84
SWEDBANK AB 18 783 629 1,66
SEB Investment Management 17 727 158 1,57
10 största ägarna 482 229 698 42,60
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   299 382

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen